Tue. Oct 22nd, 2019

نماینده گان مجلس ایران حذف زبان انگلیسی در مدارس

1 min read

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران یک طرح یک فوریتی با عنوان “طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزشی همگانی کشور” را تهیه و جهت رای گیری ارائه کرده‌اند.
به گزارش رسانه‌ها ۵۷ نماینده مجلس این را جهت بررسی امضا و به هیأت رئیسه مجلس ارسال کرده‌اند.بر اساس این طرح آموزش زبان‌ انگلیسی از برنامه مدارس حذف و اختیاری اعلام شده و دانش‌آموزان برای یادگیری می‌توانند به آموزشگاه‌های آزاد مراجعه کنند.
ارائه کنندگان این طرح در توجیه آن به برخی سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی استناد کرده‌اند.

Leave a Reply