Tue. Oct 22nd, 2019

ادعای پیروزی پیش از موعد در انتخابات غیرقانونی است

1 min read

ادعای پیروزی پیش از موعد در انتخابات غیرقانونی است
در حالی که طرفداران برخی نامزدهای مهم رقیب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادعا دارند که باتوجه به نتایج موجود نقش پیشتاز را دارند، قوانین انتخاباتی افغانستان اعلام هرگونه پیروزی پیش از موعد را غیرقانونی خوانده است. براساس قوانین انتخاباتی افغانستان، نتایج اولیه، بیست روز پس از رأی‌گیری اعلام خواهد شد. وزارت خارجه امریکا هم طی بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته تا از ادعای پیروزی پیش از اعلام نتایج رسمی انتخابات خودداری کنند. طرفداران شماری از نامزدها، شبکه‌های اجتماعی را محلی برای ادعاهای پیشتازی در انتخابات ساخته‌اند.

Leave a Reply