Fri. Oct 18th, 2019

آرنولد موتر برقی خود را برای یک جوان قرض داد

1 min read

آرنولد شوارتزینگر، بازیگر هالیوود و فرماندار پیشین کالیفرنیا موتر برقی خود را به گرتا تانبرگ، نوجوان سوئدی فعال در زمینه حفظ محیط زیست قرض داده است تا با آن به مونترال کانادا برود و در راهپیمایی اعتراضی به تغییرات اقلیمی و نشستی در این رابطه شرکت کند. گرتا با پدرش به این رویداد خواهد رفت.

Leave a Reply