Sun. Oct 20th, 2019

سوء استفاده جنسی و بهره گیرهای فزیکی و روانی از پسران خورد سال توسط طالبان

1 min read

سوء استفاده جنسی و بهره گیرهای فزیکی و روانی از پسران خورد سال توسط طالبان.بهره وری جنسی تروریست ها و ملاهای مرتجع طالب کاری تازهء نیست آنها با استفاده از نادانی، نا آگاهی و بعضاً زور کودکان را جذب و پس از تجاوز جنسی بالای کودکان آنان را مجبور به فعالیت تروریستی میکنند، در این مورد هزاران اسناد وجود دارد که مبین ارتجاع ملاهای بی سواد تروریست های طالب است.این شما و گزارش #صدای_آزادی
اخیرن نیروهای امنیتی در قریه “ملا یعقوب” ولسوالی سروضی ولایت پکتیکا عملیات را راه‌اندازی کرده اند که طی آن یک گروه سه نفری طالبان را دستگیر نموده اند. این گروه سه نفری هراس‌افگن به اساس اطلاعات نهاد‌های کشفی و استخباراتی دستگیر شده اند. افراد بازداشت شده اعتراف کرده اند که از سوی طالبان مورد تجاوز آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند و نیز در فعالیت‌های تروریستی همچون ماین‌گذاری‌ها، جاسوسی و در بخش لوجستیکی و اکمالاتی با طالبان همکاری می‌کردند.

Leave a Reply