Sun. Oct 20th, 2019

عبدالله عبدالله ‌ و رفاقت های ایرانی
آیا مهره های ایرانی برنده انتخابات می شود

1 min read

عبدالله عبدالله ‌ و رفاقت های ایرانی
آیا مهره های ایرانی برنده انتخابات می شود. خبرها حاکی از آن است که عبدالله عبدالله با حمایت مالی کشور‌ ایران پا به میدان انتخابات گذاشته است عبدالله عبدالله دور در انتخابات ۲۰۱۴هم با حمایت های مالی ایران نامزد انتخابات شد و این بار هم با حمایت های مالی کشور ایران به جنگ انتخاباتی با اشرف غنی پرداخته است. جالب تر این است که استاد خلیلی حزبی که سال ها از ایران بریده بود در دام کشور‌ ایران افتاده است و سال پار هم استاد خلیلی برای نشست هایی با ایرانی ها و جلب حمایت به ایران سفر داشت و به بهانه ی دیدارهای مردمی با مقامات ایرانی دید و‌ بازهایی داشت

Leave a Reply