Sun. Oct 20th, 2019

تعداد ۶۳ تن ازمخالفین مسلح حکومت که قبلاً درمربوطات ولسوالی یمگان و یفتل بالا فعالیت‌داشتند به پروسه صلح پیوستند

1 min read

تعداد ۶۳ تن ازمخالفین مسلح حکومت که قبلاً درمربوطات ولسوالی یمگان و یفتل بالا فعالیت‌داشتند به پروسه صلح پیوستند
شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۸
صبح امروز شنبه ۲۳ سنبله سال جاری ۶۳ تن ازمخالفین مسلح حکومت که قبلاً درمربوطات ولسوالی یمگان و یفتل بالا با ۴۶میل سلاح مختلف برضد نظامی جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت‌های مسلحانه داشتند بعد ازدرک حقانیت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، درحضورداشت محترم محمد ذکریا “سودا” والی ولایت بدخشان، رییس محترم شورای علما، شماری ازوکلای محترم 70948352_2600143093358371_562434282467885056_oشورای ولایتی، مسؤولین محترم نظامی و رسانه‌ها به روند صلح پوستند.
درمراسم که به همین منظور درشهرفیض‌آباد ترتیب شده بود، والی ولایت بدخشان پیوستن این افراد را به روند صلح استقبال نموده و 69929357_2600143566691657_2201378929149739008_oافزود، آغوش حکومت به‌روی افراد که از ازجنگ و برادرکشی دست می‌کشند باز بوده و ازهرنوع امکانات جهت استقبال آنها استفاده
خواهد شد.والی ولایت، بیان‌داشت که بدخشان دیگر لانهٔ تروریستان داخلی و خارجی نیست و اگرمخالفین مسلح حکومت هرچه زودتر به صلح تن درنیاورند نابود خواهند شد. وی ازمخالفین حکومت خواست، قبل ازاینکه ازبین برده شوند، از فرصت پیش آمده استفاده

69642367_2600143450025002_9153287838555439104_oنموده، بیایند درکنارمردم شان در پیش‌رفت و آبادی افغانستان سهم بگیرند.همچنان دراین برنامه الحاج سعدالله ابوامان رییس شورای علمای بدخشان، فعالیت‌های مخالفین را برضد نظامی و مردم جمهوری اسلامی افغانستان ناروا دانسته و اضافه کرد، حکومت افغانستان یک حکومت اسلامی بوده و افراد که درحکومت کارمی‌کنند همه مسلمان و عقیدهٔ اسلامی دارند.در این برنامه دو تن ازسرگروپ‌های افراد پیوسته به صلح اظهارداشته که آنان فریب خورده بودند و بعد ازاین که حقانیت نظام وحکومت را درک کردند، تصمیم گرفتند دست ازمخالفت بردارند و درکنار مردم شان قرار گیرند.

Leave a Reply