Mon. Nov 18th, 2019

برکناری معاون حزب وحدت اسلامی در زون شمال به دلیل پشتیبانی از اشرف غنی

1 min read

برکناری معاون حزب وحدت اسلامی در زون شمال به دلیل پشتیبانی از اشرف غنی

حزب وحدت اسلامی افغانستان با انتشار اعلامیه ای از برکناری معاون این حزب در زون شمال خبر داد.

عباس ابراهیم زاده نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان و معاون حزب وحدت اسلامی افغانستان در زون شمال با برگزاری همایشی حمایت خود و هوادارانش را از تکت انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری رئیس جمهور غنی اعلام کرد.
اقدام آقای ابراهیم‌زاده موجب برکناری او از معاونت حزب وحدت‌اسلامی افغانستان به رهبری محمد کریم خلیلی و اخراج او از این حزب شد.

NAPPRESS

Leave a Reply