Mon. Nov 18th, 2019

بازداشت يك تن در پيوند به قاچاق مواد مخدر از ميدان هوايي بين المللي حامد كرزي

1 min read

بازداشت يك تن در پيوند به قاچاق مواد مخدر از ميدان هوايي بين المللي حامد كرزي

شنبه، ٢ سنبله ١٣٩٨

موظفين پوليس سرحدي يك تن را كه ميخواست مقدار نزديك به سه كيلو گرام مواد مخدر “چرس” را از طريق ميدان هموايي بين المللي حامد كرزي به خارج از كشور قاچاق نمايد، شناسايي و بازداشت كردند.

فرد بازداشت شده، اين مقدار مواد مخدر را در وسايل موسيقي “طبله” ماهرانه جاسازي نموده بود و قصد قاچاق آن را به امارات متحده عربي داشت.

Leave a Reply